Inschrijving voor het Initiatie-Avontuur van de nieuwe Krijger (IANK)

De vergoeding voor deelname aan het IANK/NWTA bedraagt €450,00. Dit bedrag dekt de kosten voor voedsel, huisvesting, en het jaarlijks lidmaatschap voor Mankind Project Belgium (MKP BE).

Inschrijvingen verlopen enkel en alleen via het inschrijvingsformulier op deze pagina.

De inschrijvingen worden pas bevestigd na het afsluiten van de volledige registratie. Om je inschrijving bevestigd te zien moet je dus de volledige procedure doorlopen: 1) het inschrijvingsformulier op deze pagina in te vullen en 2) je betaling van het inschrijvingsgeld zijnde uit te voeren. Indien je niet de hele inschrijvingsprocedure volgt en /of de betaling niet uitvoert, wordt je inschrijving niet geregistreerd en kan er ook geen gevolg aan worden gegeven. Ga dus goed na of je betaling correct uitgevoerd is en herbegin zo nodig de inschrijvingsprocedure van voor af aan.

In geval van moeilijkheden neem contact op met: info@mkpbe.org.

Zodra je inschrijving is bevestigd (per e-mail ten laatste 2 maanden voor het IANK), dient het restsaldo uiterlijk 25 dagen vóór de start van het IANK/NWTA betaald te zijn via onderstaand formulier.

Betalen van restsaldo

Annuleringsvoorwaarden

Zodra je deelname aan een IANK/NWTA wordt bevestigd, is het niet meer mogelijk om een uitstel van deelname (of een ander initiatieweekeinde op een andere datum) te verkrijgen. Als je je deelname annuleert wordt het al betaalde saldo volledig terugbetaald.

Op de wachtlijst?

Als de inschrijvingen volzet zijn, dan kom je op de wachtlijst te staan.

Als je op de wachtlijst staat en besluit om daar te blijven, krijg je prioriteit om deel te nemen aan het volgende IANK/NWTA in België. Als je beslist jouw deelname te annuleren, verlist je jouw prioriteit om deel te nemen aan een volgend IANK/ NWTA.

Betalingsvoorwaarden en Beurzen

Als het voor je nodig is, kunnen we een spreiding van betaling van de deelnamekosten toestaan. Om hiervan te genieten stuur je ons, samen met je inschrijving, een gemotiveerde aanvraag per e-mail naar: beurs@mkpbe.org, met een concreet voorstel van spreiding (bv betaling in 3 maandelijkse termijnen van €150,00).

We willen alle mannen in staat stellen om deel te nemen aan dit weekend, zonder financiële discriminatie. Sinds de oprichting van de vereniging worden regelmatig mannen financieel ondersteund met een beurs. Indien je financiële situatie niet toelaat de deelnamekosten volledig te dragen, neem dan contact met ons op via: beurs@mkpbe.org . Leg je financiële situatie uit, de reden voor je aanvraag en het bedrag van de gewenste financiële steun.

Verwerking van je gegevens

De informatie verzameld bij je inschrijving is nodig voor je lidmaatschap. Ze wordt onderworpen aan een geautomatiseerde verwerking en is bestemd voor het secretariaat van de vereniging.

De behandeling van de gegevens met een persoonlijk karakter is onderhevig aan de Belgische federale wetgeving en aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. Je hebt recht op toegang tot en verbetering van je gegevens. Als je dit recht wenst uit te oefenen neem dan contact op met info@mkpbe.org.