Verander de wereld

 

man per man

 

Inschrijving

Initiatiedatum

Doe een donatie

Het Avontuur

MKP International

Initiaties

4 Initiatie weekends per jaar in België

Gemeenschappen en regio's

Ze zijn al geïnitieerd

The ManKind Project

Onze organisatie

The ManKind Project is een internationale, niet-gouvernementele non-profit organisatie die opleiding en ontwikkeling voor mannen aanbiedt. Al meer dan 35 jaar ondersteunt MKP een wereldwijd netwerk van mannengroepen op het pad van leiderschap, integriteit, authenticiteit en dienstbaarheid.

Onze bestaansreden

“Het ManKind Project” ontdekt nieuwe manieren om een man te zijn in de 21e eeuw. Ieder mens, ongeacht zijn afkomst, filosofische, politieke of religieuze overtuiging, heeft de mogelijkheid zijn weg naar het leiderschap te verkennen, zijn missie ten dienste van de wereld uit te bouwen, zijn verantwoordelijkheden op zich te nemen en zijn wonden te helen.

Onze missie

De missie van MKP is een veiliger, broederlijker en solidairder wereld te creëren door mensen in staat te stellen te groeien en “beter” te zijn. MKP doet dit door mannenkringen over de hele wereld te ondersteunen en door het organiseren van trainingen en persoonlijke ontwikkelingsactiviteiten.

Onze waarden

De mannen die zich bij ons aansluiten, delen het verlangen naar zelfontplooiing. Zij herkennen zich in sterke waarden. MKP biedt hun een ruimte om zich te engageren en deze waarden in hun dagelijks leven in praktijk te brengen, en om hun volwassenheid als man op een volwaardige en volledige manier te beleven, door er zin aan te geven:

ManKind Project biedt

  • Initiaties in man-zijn
  • Workshops en trainingen
  • Regelmatige mannencirkels
  • Een collectief broederschap

Volgende initiaties

Volgende terugkom avonds

Onze waarden

De mannen die zich bij ons aansluiten, delen het verlangen naar zelfontplooiing. Zij identificeren zich met sterke waarden. Het MKP biedt hun een ruimte om zich te engageren en deze waarden in hun dagelijks leven in praktijk te brengen, en om hun volwassenheid als man op een volwaardige en volledige manier te beleven, door er zin aan te geven:

Verantwoordelijkheid

Wat we moeten doen, doen we. We accepteren de gevolgen van onze acties, woorden en emoties.

Authenticiteit

We spreken vanuit ons hart, uitgaande van wat we zijn, van waar we zijn.

Respect

We besteden aandacht aan de impact van onze acties op anderen en behandelen iedereen met aandacht.

Mededogen

We voelen ons verbonden, in empathie met het lijden van anderen. We handelen met liefde en we doen ons best.

Vrijgevigheid

Als onderdeel van onze levensmissie zijn we constant op zoek naar werk voor de wereld.

Integriteit

We herkennen deze waarden niet alleen. We proberen ze echt elke dag te belichamen

Diversiteit

Bewust van het belang van leven in harmonie met mensen die anders zijn dan wij, gaan we verder dan de grenzen die zijn vastgesteld door het geloof in de superioriteit van bepaalde klassen, de racisme, seksisme of homofobie. We doen ons best om elkaar te begrijpen en onze verschillen te vieren.

Doe mee aan het ManKind Project

Zij deden het…

en zij getuigen

“Toen ik de vijftig naderde wou ik iets doen om die overgang te markeren. Ik dacht eerst aan een verblijf in de woestijn maar toen vertelde een bevriend therapeut me over de nieuwe krijgers. Ik had al eens een workshop voor persoonlijke groei gevolgd maar voor mijn vijftigste verjaardag wou ik verder gaan. Ik had gehoord dat het hard was, maar dat maakte me niet bang, integendeel. Ik wou iets strafs. Ik dacht dat het fysiek zwaar zou zijn, meer dan het in werkelijkheid was. Ik heb mezelf beter leren kennen. Ik besefte dat ik een angstig persoon ben, dat ik handel in functie van mijn angsten… Angst om mijn gevoelens, om mijn mening uit te drukken … Ik weet nu dat als er iets in mijn leven niet gaat, dat meestal niet de fout van anderen is.” [Herman]

Inschrijving

Newsletter

Twijfel er nooit aan dat zorgzame en toegewijde burgers samen dingen kunnen veranderen. Trouwens, het gebeurde altijd zo

Margaret Mead