De vergoeding voor deelname aan het Initiatie-Avontuur van de Nieuwe Krijger (IANK) bedraagt €450,00 (jaarlijks lidmaatschap inbegrepen). Dit bedrag dekt de kosten voor voedsel, huisvesting, en het jaarlijks lidmaatschap voor Mankind Project Belgium (MKP BE). Het is mogelijk om betalingsuitstel of een beurs te verkrijgen (zie lager).

Inschrijvingen verlopen enkel en alleen via het inschrijvingsformulier op deze pagina. Je moet meerderjarig zijn om je te kunnen inschrijven.

De inschrijvingen worden pas bevestigd na het afsluiten van de volledige registratie. Om je inschrijving bevestigd te zien moet je dus de volledige procedure doorlopen: dwz het inschrijvingsformulier op deze pagina invullen EN je betaling van het inschrijvingsgeld uitvoeren. Indien je niet de hele inschrijvingsprocedure volgt en /of de betaling niet uitvoert, wordt je inschrijving niet geregistreerd en kan er ook geen gevolg aan worden gegeven. Ga dus goed na of je betaling correct uitgevoerd is en herbegin zo nodig de inschrijvingsprocedure van voor af aan.

In geval van moeilijkheden neem contact op met: info@mkpbe.org.

Als je er voor kiest om nu enkel een voorschot te betalen, dient het restsaldo uiterlijk 25 dagen vóór de start van het IANK/NWTA betaald te zijn via dit pagina.

 Tijdens de inschrijvingen wordt ook altijd een wachtlijst opgesteld. Als een weekend als volzet wordt aangekondigd, wordt ook de wachtlijst afgesloten.

Zodra je deelname aan een IANK/NWTA wordt bevestigd, is het niet meer mogelijk om een uitstel van deelname (of een ander initiatieweekeinde op een andere datum) te verkrijgen. Als je je deelname annuleert wordt het al betaalde saldo volledig terugbetaald.

Als je op de wachtlijst staat, krijg je prioriteit om deel te nemen aan een volgend initiatie-weekend in België. Als je beslist jouw deelname te annuleren, verlies je je prioriteit om deel te nemen aan een volgend IANK/ NWTA.

Betalingsvoorwaarden en Beurzen

Als ja aan het avontuur wil deelnemen, dan mag een gebrek aan financiële middelen geen obstakel zijn. We kunnen de betaling van je deelname spreiden. Om hiervan te genieten stuur je ons, samen met je inschrijving, een gemotiveerde aanvraag per e-mail naar: initiatie@mkpbe.org, met een concreet voorstel van spreiding (bv betaling in 3 maandelijkse termijnen van €100,00).

Indien je financiële situatie niet toelaat de deelnamekosten volledig te dragen, neem dan contact met ons op via: We willen alle mannen in staat stellen om deel te nemen aan dit weekend, zonder financiële discriminatie. Sinds de oprichting van de vereniging worden regelmatig mannen financieel ondersteund met een beurs. Indien je financiële situatie niet toelaat de deelnamekosten volledig te dragen, neem dan contact met ons op via: initiatie@mkpbe.org . Leg je financiële situatie uit, de reden voor je aanvraag en het bedrag van de gewenste financiële steun.

Verwerking van je gegevens

De informatie verzameld bij je inschrijving is nodig voor je lidmaatschap. Ze wordt onderworpen aan een geautomatiseerde verwerking en is bestemd voor het secretariaat van de vereniging.

De behandeling van de gegevens met een persoonlijk karakter is onderhevig aan de Belgische federale wetgeving en aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. Je hebt recht op toegang tot en verbetering van je gegevens.

Als je dit recht wenst uit te oefenen neem dan contact op met info@mkpbe.org.