Ben ik deze man?

  • levend volgens zijn waarden ?
  • bewust van zijn innerlijke kracht?
  • authentiek in het beleven en uitdrukken van zijn gevoelens?
  • verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn daden ?
  • acteur van verandering in de wereld ?

De nieuwe krijger gaat deze vragen niet uit de weg , en leeft volgens de antwoorden die hij eraan geeft.

Onze intentie

Wij willen elke man helpen om een authentiek leven te leiden op het vlak van zijn daden, zijn emoties, en zijn woorden. Wij willen eveneens zijn innerlijke kracht openbaren, en hem helpen om een leven te leiden in harmonie met vooropgestelde waarden.

Het Initiatie-Avontuur van de Nieuwe Krijger (IANK)

Dit ritueel, deze training is toegankelijk voor elke volwassen man, zonder onderscheid van cultuur, geloof, leeftijd, ras, sociale afkomst, capaciteit of nationaliteit.

Een speciale eigenschap van IANK is de magie die zich openbaart wanneer meerdere gemeenschappen zich willen vereningen tot één enkele gemeenschap.

Intenties en engagementen: Wat doen en waarom we het doen.

  • Emotionele authenticiteit – Omdat we geloven in de eerlijkheid en de authenticiteit… wij zijn ons bewust van onze emoties et beleven deze ten volle.
  • Verantwoordelijkheid – Omdat we geloven in integriteit en evratwoordelijkheid opnemen voor al onze daden en onze emoties…wij zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van al onze keuzes en daden.
  • Leiderschap – Omdat leiderschapsmodellen belangrijk zijn… wij brengen waarden in de praktijk, processen en opleidingen voor een gezond leiderschap.
  • Een levensmissie – Omdat we generositeit, dienstbaarheid en spiritualiteit naar waarde schatten… onderzoeken wij wat zich diep in onszelf bevindt, en hoe we dit kunnen beleven.
  • Ondersteunen van een gemeenschap – Omdat ze zorg dragen voor onszelf en voor de gemeenschappen die zullen komen… wij creëren, voor alle mannen van elke herkomst, een plaats om te ontdekken, en uit te dragen, wat het is om een man te zijn vandaag de dag. Wij doen dat via een ‘netwerk van gelijken’ dat respectvol, inclusief, confronteren en veilig is.

Wij bieden, onder gelijken, leiderschapstrainingen aan, stages om emoties te beheersen, en een grote broederlijke gemeenschap van duizenden mannen overal ter wereld.

De verwachtingen en stress die vandaag de dag wegen op de mannen vragen uitzonderlijke moed, integriteit en authenticiteit….

Ben je klaar om het risico te nemen, en uiteindelijk het leven te gaan leiden dat je echt kan en wil hebben?

Als u zich klaar voelt om deze gedurfde en moedige keuze te maken, dan staan wij klaar om u te helpen om de nodige stappen te nemen.